* » Договор для юр. лиц Оптика в частный сектор. г.Бердянск. Низкая стоимость подключения, высокие скорости доступа, стабильная и надежная связь. Ждем Вас по адресу г.Бердянск, ул.Красная, 4а, тел.: (099) 933-39-79, (06153) 4-70-20

**

Договор для юр. лиц

ДОГОВІР № ЮЛ -
про надання телекомунікаційних послуг


м. Бердянськ
“___” ___________ р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Онет» (надалі – «Оператор»), включене до Реєстру Операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 3702 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 707 від 05.11.2013 р), керуючись Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року № 1280-IV, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 року. Має ліцензіі Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на «Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж» серія АЕ № 286055 від 29.10.2013 р. та на «Користування радіочастотним ресурсом України» серія АЕ № 286084 від 24.12.2013 р., в особі директора Чембура Василь Iвановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
________________________________________________________________________________________________
в особі генерального директора ____________________________________________________________________,
(надалі – «Абонент»), з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наведене нижче:

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Абонент- споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні.
абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку (приміщенні) або від розподільної коробки до точки підключення кінцевого обладнання.
абонентська проводка - частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо).
абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.
мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню та/або споживачу в Інтернет.
оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп'ютера або пристрою локальної мережі).
телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Інші терміни, які наводяться в тексті Договору, мають значення, що передбачені Законом України "Про телекомунікації", "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012р., іншими нормативними актами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор надає за встановленими значеннями показників якості попередньо замовлені телекомунікаційні послуги (надалі – «Послуги») Абоненту, а Абонент отримує та оплачує такі Послуги відповідно до умов цього Договору.
1.2. Перелік Послуг, що надаються Абоненту, зазначений у Додатках до даного Договору. Додатками до Договору регламентується, вимоги до якості Послуг, порядок надання послуг та їх вартість. Усі Додатки є невід’ємними частинами цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Абонент має право:
2.1.1. Отримувати різні Послуги, в тому числі пакети Послуг, що пропонуються Абоненту Оператором. Абонент
не має права на замовлення (отримання) нових Послуг у разі наявності у нього заборгованості перед Оператором.
2.1.2. Отримувати замовлені Послуги своєчасно і якісно, відповідно до умов цього Договору, та законодавства, а
також отримувати інформацію про Послуги від Оператора.

Вiд Оператора ______________ Чембура В.I. Вiд Абонента ________________
Страница 1 из 8 | Следующая страница

"Главные" вопросы

Полезное

    Проверка скорости интернета

Календарь новостей

Ваше Мнение

Условия конфиденциальности

Отправляя сообщение Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных для обработки Вашего запроса, в хозяйственной деятельности нашей компании и пользуетесь правами, предусмотренными ст.8 Закона Украины «О защите персональных данных».

Content
Вы можете заполнить только обязательные поля и наш менеджер свяжется с Вами.

Написать в Viber

Написать в Telegram

Контакты

Контакты

Close